GDPR-sääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää kaikille WordPress-kotisivuille. WordPress on yhteensopiva GDPR asetuksen kanssa. Riippuen siitä että mitä tietoja itse keräät WordPress-sivustollasi asiakkaista. Perustiedot löytyvät tietosuojaseloste sivulta jonka WordPress luo automaattisesti WordPressin asennuksen jälkeen.

Mikä on GDPR?

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (engl. General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. EU:n sisäisen säätelyn lisäksi se koskee myös tahoja, jotka tallentavat EU-kansalaisten henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa kansalaisten EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa sekä yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä niin, että sekä EU:n sisäinen, että kansainvälinen liiketoiminta helpottuu.

EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27. huhtikuuta 2016 ja siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018. Toisin kuin direktiivi, se ei edellytä kansallisilta hallituksilta uutta lainsäädäntöä, ja on siten suoraan velvoittava ja sovellettavissa. Yleinen tietosuoja-asetus korvaa tietosuojadirektiivin (95/46/EY) joka annettiin vuonna 1995.

Oikeudet ja velvollisuudet

Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

Powerhostingsolutionsin tietosuojaseloste löytyy täältä.