Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

 

Powerhostingsolutions / Kotisivutedullisesti.fi – palvelu
Y-tunnus 2526369-1
Käyntiosoite: Ei käyntiosoitetta
Puhelin: Ei puhelin asiakaspalvelua.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Powerhostingsolutions
Käyntiosoite: Ei käyntiosoitetta
Puhelin: Ei puhelin asiakaspalvelua.
Sähköposti ville.muilu@powerhostingsolutions.com

3. Rekisterin nimi

Powerhostingsolutionsin kotisivutedullisesti.fi palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Powerhostingsolutionsin liittyvien tiedotteiden, esitteiden, suoramainonnan, laskutuksen ja muiden asiakassuhteeseen liittyvien toimentapiteiden toteuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen yhteystiedot: Nimi, Y-tunnus, Yrityksen osoite, Yhteyshenkilön nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, käyttäjätunnus.
Mahdollinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen ja henkilöstön tiedot ovat asiakkaan itse tai tämän valtuuttaman yhteyshenkilön luovuttamia, asiakas tai yhteyshenkilö on ne ilmoittanut palveluja tilatessaan mm. Laskutusta ja ylläpitoa varten. Yritys asiakkaan tai tämän valtuuttaman yhteyshenkilön mahdollisia lisätietoja voi antaa tarvittaessa salatulla tukisivustolla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan antamat tiedot luovutetaan ainoastaan ja tarvittaessa: rekisteriviranomaisille ja asiakkaan valitsemille muille viranomaiselle sekä niille palveluntuottajille, joiden palvelun asiakas on aktivoinut tai joille asiakas on lähettänyt palvelupyynnön. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus

Omia tietoja voi selata ja päivittää ajan tasalle alasivulta ’Verkkokauppa’ ja sieltä ’Oma tili’ sivulta.

Rekisteriin tehdyt muutokset

Yritys asiakkaalla on oikeus muuttaa mm. Puhelinnumeroa, osoitetietoja ym muuta tarvittavaa tietoa Powerhostingsolutionsin Tukisivustolla. On Siihen myös velvollinen Sopimusehtojen mukaan.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia. Kielto tulee tehdä yllä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Powerhostingsolutionsin rekisteri on www-palvelimella suojatussa konesalissa, palvelimelle ei pääse kuin rekisterin ylläpitäjät. Rekisteriin annetaan tiedot tilausta tehdessä salatulla yhteydellä. Tietosi myös salataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla jonka itse mahdollisesti valitset tilausta tehdessä.